OCTUBRE 2021

Aprofita els nous ajuts econòmics per a l'autoconsum energètic

Subvencions per instal·lar energia solar 2021- Pendent de convocatòria

Coneixes els fons Next Generation EU? En el marc dels objectius de descarbonització, la Unió Europea ha posat en marxa els Fons Next Generation, gràcies als quals Espanya destinarà ajudes directes a projectes d’autoconsum energètic, climatització amb energies renovables i emmagatzematge. Aquests ajuts estan regulats per l'IDAE i, a Catalunya, l'ICAEN n'és l'òrgan gestor.

Aprofita els nous ajuts econòmics per a l'autoconsum fotovoltaic amb o sense emmagatzematge. 
Beneficia't de les subvencions que poden arribar fins al 55% de l'import de la teva instal·lació d’autoconsum.


Informació pràctica per tramitar la subvenció segons el RD477/2021

OBJECTE DELS AJUTS:
 • Instal·lacions d’autoconsum d’energia elèctrica a partir de fonts renovables, amb o sense emmagatzematge.
 • Incorporació de sistemes d’emmagatzematge d’energia en instal·lacions d’autoconsum a partir de fonts renovables ja existents.
 • Instal·lacions d’energies renovables tèrmiques (només pel Tercer Sector i Residencial).
PROGRAMA D’INCENTIUS 

S’han aprovat sis programes d’incentius per l’autoconsum, emmagatzematge i usos tèrmics d’energies renovables 


 • Programa d’incentius 1: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, en el sector serveis (amb o sense emmagatzematge) 
 • Programa d’incentius 2: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, en altres sectors productius en l’economia (amb o sense emmagatzematge) 
 • Programa d’incentius 3: Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius
 • Programa d’incentius 4: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, en el sector residencial, las administracions públiques i el tercer sector (amb o sense emmagatzematge) 
 • Programa d’incentius 5: Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector. 
BENEFICIARIS DELS AJUTS 

Els beneficiaris varien en relació al programa en el qual se sol·licita l’ajut: 

Programa d’incentius 1, 2 i 3: 

• Persones jurídiques i agrupacions d'empreses o de persones físiques, amb o sense personalitat jurídica, que realitzin una activitat econòmica per la qual ofereixin béns o serveis en el mercat, incloent-hi, entre altres: 

• Els gestors de polígons industrials 

• Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d'actuacions en l'àmbit de l'energia 

• Les empreses de serveis energètics o proveïdores de serveis energètics 

• Les comunitats d'energies renovables i les comunitats ciutadanes d'energia 

• Empreses de serveis energètics o d’altres empreses que realitzin actuacions en establiments de sectors inclosos en cada programa (a excepció de les condicions establerts en la Resolució) 

TERMINI DE SOL·LICITUD: 

Des de l’endemà de la publicació de la convocatòria (PENDENT DE PUBLICACIÓ) i fins al 31 de desembre de 2023. Un cop publicada la convocatòria es concediran els ajuts per ordre d’entrada de la sol·licitud fins a esgotar el pressupost disponible. No seran subvencionables les actuacions iniciades amb anterioritat a la sol·licitud d'ajuda. 

Termini de resposta de l’administració un cop sol·licitat l’ajut: 6 mesos (silenci negatiu)

Termini per executar el projecte: 18 mesos des de la notificació de concessió de l’ajut.

IMPORT 

A Catalunya s’atorguen 114.988.848€, distribuïts en: 

 • Programa 1 renovable: 18.946.381€ 
 • Programa 1 emmagatzemament: 3.789.276€ 
 • Programa 2 renovable: 26.207.506€ 
 • Programa 2 emmagatzemament: 4.886.513€ 
 • Programa 3: 9.046.914€ 
 • Programa 4 renovable: 32.570.161€ 
 • Programa 4 emmagatzemament: 2.442.762€ 
 • Programa 5: 814.254€ 
 • Programa 6: 16.285.081€ 

Els ajuts seran a fons perdut i s’atorgaran en funció de si qui el sol·licita és una PIME o una gran empresa. Es distribuiran, aproximadament, de la manera següent: 

Solar fotovoltaica (sense emmagatzematge): entre el 15% i 45% 

Solar fotovoltaica (amb emmagatzematge): entre el 45% i el 65% 

Eòlica: entre el 20% i el 50% 


Suma’t a l'autoconsum amb Peralba. 


No t’oblidis subscriure’t per rebre
les novetats i les nostres ofertes al teu e-mail!