Aviso legal

El present avís legal regula l’ús i la utilització del lloc web www.peralba.com, del qual és titular COMERCIAL PERALBA, S.A. (en endavant, PERALBA).

La navegació pel lloc web de PERALBA li atribueix la condició d'USUARI del mateix i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cada una de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions podran ser modificades sense notificació prèvia per part de PERALBA, en aquest cas es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible.

Per tot això és recomanable llegir atentament el seu contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d’aquest lloc web.

L’usuari, a més a més, s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal, i respondrà davant de PERALBA o davant de tercers, de qualsevol dany i perjudici que pogués causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Qualsevol utilització diferent a l’autoritzada està expressament prohibida, podent PERALBA denegar o retirar l’accés i el seu ús en qualsevol moment.