Cerques populars

solar

contrarosca

Pellet

2023

Cerques recents

Borrar historial

Per conèixer la disponibilitat dels productes indica la teva botiga Peralba més pròxima.

Avís legal

D'acord amb el tractament de les dades personals i la protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions electròniques, posem a la seva disposició la següent informació sobre l'entitat gestora dels continguts del present portal web:
 

Comercial Peralba S.A.    
A58910001

Camí de Garreta 81

08600 Berga - Barcelona

Nº Registre Insc. Reg. Merc. De Barcelona Tom 10574, Foli 131, full 125870, Insc. 1a

Així mateix, li informem que l’entitat Comercial Peralba S.A. està integrada en un Grup d’Empreses format per:


•    Comercial Peralba S.A.
•    Comercial Peralba Vic-Manresa S.L.
•    Termic Peralba S.L.


Si desitges contactar amb nosaltres pots fer-ho mitjançant un correu postal a l'adreça esmentada en el paràgraf anterior o enviant un correu a (suport@peralba.com).


1. CONCEPTE D'USUARI
La utilització del lloc web (inclosa la seva àrea privada) atribueix la condició d'usuari i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions contingudes en el present Avís legal, en la versió publicada per Comercial Peralba S.A., en el moment en què l'usuari accedeix a la web. En conseqüència, l'usuari ha de llegir atentament el present Avís legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi visitar la web, ja que pot sofrir modificacions.


2. INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES O “LINKS”
Comercial Peralba S.A. no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pugui accedir mitjançant vincles o links o de qualsevol contingut posat a la seva disposició per tercers.
Qualsevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i Comercial Peralba S.A. no garanteix cap informació obtinguda d'un vincle aliè a la web de (https://peralba.com) ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l'ús o del mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'ús o un mal ús del vincle, tant en connectar-se al lloc web com en accedir a informació d'altres webs des d'aquesta web.


3. VINCLES O ENLLAÇOS DES D'ALTRES WEBS EXTERNES
Es prohibeix expressament establir vincles des de pàgines que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme, en contra dels Drets Humans o qualsevol altre de caràcter il·lícit o contrari a la moral i a l'ordre públic. En cap cas es podrà donar a entendre, ni declarar que, Comercial Peralba S.A. intervé, avala, promociona, participa o ha supervisat en cap forma els continguts de la pàgina on figuri l'enllaç, ni tan sols que consenti la seva incursió, excepte autorització expressa.


4. RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT
La informació i els serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure correccions o errors tipogràfics. De manera periòdica s'incorporen canvis en la informació continguda. Comercial Peralba S.A. pot incloure en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.
També s'adverteix que els continguts d'aquesta web tenen la finalitat d'informar i mantenir el contacte amb vostè, enviar-li informació dels nostres serveis, segons el que es preveu en el present avís legal i els altres documents del present lloc web.


5. INDICACIONS SOBRE ASPECTES TÈCNICS
Comercial Peralba S.A. declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts en Internet, qualsevol que sigui la seva causa.
Així mateix, Comercial Peralba S.A. no es fa responsable de les caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre cas.
Comercial Peralba S.A. no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que el posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que Comercial Peralba S.A. fa els seus millors esforços per a evitar aquest tipus d'incidències. En cas que l'usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base en la informació inclosa en qualsevol dels llocs web, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.


6. INFORMACIÓ RELATIVA A la PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
L'estructura, el disseny i la forma de presentació d'elements (gràfics, imatges, fitxers, logotips, combinacions de colors i qualsevol altre element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual titularitat de Comercial Peralba S.A.
Estan prohibides la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i, en general, qualsevol altra forma d'explotació, parcial o total dels elements descrits en el punt 1. Aquests actes d'explotació només podran ser realitzats en virtut d'una autorització expressa de Comercial Peralba S.A.
Només està autoritzat l'ús privat per al material documental elaborat per Comercial Peralba S.A. En cap moment podrà suprimir, alterar o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que estiguin instal·lats.
Excepte autorització expressa de Comercial Peralba S.A. no es permet l'enllaç a pàgines finals, el “frame” o qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços hauran de ser sempre a la pàgina principal.
Els signes distintius (marques o noms comercials) de Comercial Peralba S.A. estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualsevol d'aquests, excepte quan obtingui autorització expressa i per escrit de Comercial Peralba S.A.


7. POLÍTICA DE PRIVACITAT
Comercial Peralba S.A. informa els usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i en particular amb el que es disposa en la Llei qualificada 15/2003 de Protecció de Dades Personals (LQPD) i segons on es realitzi l'activitat de tractament, la del Reglament de l'Agència Andorrana de Protecció de Dades (RAAPD) que desenvolupa la LQPD així com la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).
En virtut d'aquesta normativa s'informa els usuaris que les dades facilitades seran incorporats a un Registre d'Activitats de Tractament del qual és responsable Comercial Peralba S.A. Per a obtenir més informació sobre la nostra Política de Privacitat, si us plau dirigeixi's al següent enllaci Política de Privacitat.


8. POLÍTICA DE COOKIES
Aquest lloc web utilitza cookies. La finalitat de les cookies és millorar el servei ofert als nostres clients i visitants. Si desitja saber més sobre l'ús de les cookies per part de Comercial Peralba S.A. dirigeixi's a la nostra Política de Cookies.
 

Newsletter Peralba

No t’oblidis de subscriure’t per rebre 
les novetats i les nostres ofertes al teu e-mail!