Condiciones de uso

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït. No obstant, PERALBA pot condicionar la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web a la prèvia complementació del corresponent formulari.

L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a PERALBA i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L’usuari es compromet expressament a fer-ne un ús adequat dels continguts i serveis de PERALBA i a no utilitzar-los per, entre d’altres:

  1. Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
  2. Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, malmetre, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de PERALBA o de terceres persones; així como obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals PERALBA presta els seus serveis.
  3. Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de PERALBA o de tercers i, en el seu cas, extreure informació.
  4. Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de PERALBA o de tercers.
  5. Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.
  6. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de, o qualsevol altre forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, a no ser que es disposi amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
  7. Recavar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que n’hi hagi la prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a PERALBA, sense que es puguin entendre cedides a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del web.

En definitiva, els usuaris que accedeixen a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, en el seu cas, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de PERALBA, sense que pugui entendre que l'ús o accés al mateix atribueixi a l'usuari cap dret sobre els mateixos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació queden prohibits.

L'establiment d'un hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre PERALBA i el propietari del lloc web amb el que s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part de PERALBA dels seus continguts o serveis.

PERALBA no es responsabilitza de l'ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos.