GENER 2023

Publicat el conveni col·lectiu de treball del comerç metall de la província de Barcelona

S’ha publicat al BOPB (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona) del 20 de gener de 2023 el Conveni Col·lectiu de treball del sector comerç del metall de la província de Barcelona, amb vigència fins al 31 de desembre de 2024.  

D’entre els canvis més rellevants podem destacar: 

  • Conveni Col·lectiu per a 3 anys, de 2022 a 2024. 
  • Increments salarials: per l’any 2022 un 4%, per l’any 2023 un 3,75%, per l’any 2024 un 2,75%. 
  • Compensació i absorció: per als increments econòmics que es produeixin l'1 de gener de 2022 únicament seran compensables i/o absorbibles els augments concedits per les empreses, voluntàriament o a compte de Conveni, a partir de l'1 de juliol de 2021.
  • Per als increments econòmics que es produeixin l'1 de gener de 2023 únicament seran compensables i/o absorbibles els augments concedits per les empreses, voluntàriament o a compte de Conveni, a partir de l'1 de juliol de 2022.
  • Per als increments econòmics que es produeixin l'1 de gener de 2024 únicament seran compensables i/o absorbibles els augments concedits per les empreses, voluntàriament o a compte de Conveni, a partir de l'1 de juliol de 2023. Tot això, llevat d’acord individual per escrit entre les parts.
  • No serà absorbible la quantitat corresponent a la línia d'incentius compresa entre 100 i 133 del sistema centesimal o de l'equivalent en altres sistemes. 
  • Fins a 20 hores anuals, per acudir o acompanyar a pares, mares i fills menors de 16 anys a visita amb el metge de l'Institut Català de la Salut i/o sanitat privada. 

Es regeixen per aquest conveni els fabricants d'equips elèctrics com a generadors, transformadors, aparells de distribució i control elèctric, productors de cables elèctrics i fabricadors de llums i solucions d'il·luminació.

També es regeixen per aquesta normativa els treballadors d'empreses dedicades al muntatge i/o manteniment de plantes de generació d'energia elèctrica i sistemes de distribució d'energia, companyies dedicades a les línies elèctriques i aquelles centrades en les instal·lacions elèctriques i xarxes de telefonia, informàtica o satel·litàries. És a dir, instal·ladors elèctrics i de telecomunicacions.


Més informació


També et pot interessar

No t’oblidis subscriure’t per rebre
les novetats i les nostres ofertes al teu e-mail!