SETEMBRE 2022

Rebaixa de l'IVA del 21% al 5% en els pèl·lets i la llenya fins a final d'any

S'ha publicat el Reial Decret llei 17/2022, de 20 de setembre, pel qual s'adopten mesures urgents en l'àmbit de l'energia, en l'aplicació del règim retributiu a les instal·lacions de cogeneració i es redueix temporalment el tipus de l'Impost sobre el Valor Afegit aplicable als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de determinats combustibles.

Des de l’1 d’octubre i fins al 31 de desembre de 2022, s'aplicarà un tipus reduït d'IVA en les entregues, importacions i adquisicions intracomunitàries de natural, facilitant l'accés a aquest abans de l'arribada de l'hivern.  El Govern espanyol, a més, ha afirmat que en funció de com evolucionin els esdeveniments, es podrien prorrogar les reduccions fiscals per a l'any vinent.

SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL

S'estableix de manera excepcional i transitòria, fins al 31 de desembre de 2022, una reducció, des del 21 al 5%, en el tipus impositiu de l'IVA que recau sobre tots els components de la factura dels lliuraments de gas natural. 

LLIURAMENTS DE BRIQUETES, PEL·LETS I LLENYA

S'estableix també de manera excepcional i transitòria, fins al 31 de desembre de 2022, una reducció des del 21 al 5%, en el tipus impositiu de l'IVA que recau sobre els lliuraments de briquetes i pèl·lets procedents de la biomassa i a la fusta per a llenya utilitzats en sistemes de calefacció.

Aquesta rebaixa de l'IVA en el gas i altres biocombustibles s'afegeix a la rebaixa fiscal aprovada progressivament per l'Executiu sobre l'electricitat, que ha deixat l'IVA també al 5%; ha situat al 0,5 el tipus d'Impost sobre l'Electricitat i ha suspès l'impost al 7% a la generació, amb una incidència econòmica que supera els 10.000 milions d'euros.

Addicionalment, les plantes de cogeneració de la indústria poden renunciar temporalment a la seva retribució regulada per entrar a l'àmbit d'aplicació del Mecanisme Ibèric. Per a l'Executiu, la mesura permetrà estalviar gas perquè una central de cogeneració produeix calor i electricitat d'una manera més eficient de la que ho fa una central de cicle combinat, cosa que suposarà un estalvi d'energia primera del 10%. A més, la tornada a l'operació de les centrals de cogeneració que estan aturades aportarà un estalvi que pot assolir l'1,2% de la demanda diària de gas natural.

Així mateix, es preveu crear un nou mecanisme de resposta ràpida de la demanda per augmentar la flexibilitat i la seguretat del sistema elèctric. Aquest servei és similar al denominat mecanisme d'interrompibilitat, és a dir, la disponibilitat de les plantes industrials per aturar-se en moments puntuals i ser retribuïdes per fer-ho. La mesura podria resoldre les situacions de desviaments importants entre la generació i el consum que es presentin en el període horari immediatament anterior al del subministrament o a la mateixa hora de subministrament. Així, les comercialitzadores i els consumidors directes podrien reduir-ne el consum a canvi d'una retribució econòmica.

La normativa aprovada inclou altres mesures que facilitaran el desplegament de les energies renovables. En aquest sentit, s'estableixen criteris més flexibles per determinar la capacitat de les xarxes de transport d'electricitat i se simplifiquen els tràmits administratius per als projectes de generació.

Les conseqüències d'aquestes mesures suposen, entre d'altres:

  • Una factura més barata pel consumidor final, fet positiu per a les famílies, ara que s'acosta l'hivern (però no en la línia de desincentivar el consum de gas).
  • No inclou el GLP (gas liquat del petroli) de les benzineres.
  • Ajudarà a contenir l'IPC.
  • No és una gran mesura per a les empreses (llevat que tributin per mòduls). Farà millorar lleument la liquiditat, no els resultats, atès que tècnicament no és una despesa. L'IVA suportat es dedueix de l'IVA repercutit.
  • Pèrdua de recaptació que haurà de compensar-se, o bé incrementant el deute, o reduint la despesa pública.

També et pot interessar

No t’oblidis subscriure’t per rebre
les novetats i les nostres ofertes al teu e-mail!