OCTUBRE 2022

El Govern àmplia les deduccions fiscals per a impulsar la rehabilitació en habitatges en el marc del Pla de Recuperació

El Govern va aprovar ahir, 19 d'octubre e 2022, l'ampliació de la vigència de la deducció fiscal per obres de rehabilitació fins a desembre de 2023. Una de les mesures que es contemplen en aquest Reial decret llei és l'ampliació de la vigència temporal de les deduccions de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) per obres de millora de l'eficiència energètiques en habitatges que s'apliquen sobre les quantitats invertides en obres de rehabilitació que contribueixin a aconseguir determinades millores de l'eficiència energètica de l'habitatge habitual i en els edificis residencials, acreditades a través de certificat d'eficiència energètica.

En particular, s'estén el període d'aplicació de les següents tres deduccions, que van ser aprovades a través del Reial decret llei 19/2021, de 5 d'octubre, de mesures urgents per a impulsar l'activitat de rehabilitació edificatòria en el context del PRTR (actualment, Llei 10/2022, de 14 de juny):

Els propietaris podran deduir-se un 20% de les quantitats invertides en les obres rehabilitació en cas d'obres que millorin l'eficiència energètica i redueixin, almenys, un 7% de demanda de calefacció i refrigeració de l'habitatge (assimilable a una substitució de finestres per una d'altes prestacions). Aquest avantatge, que expirava el 31 de desembre d'enguany, ha estat ampliada fins al 31 de desembre de 2023.

La deducció serà del 40% si la millora o rehabilitació redueix un 30% del consum d'energia primària no renovable, acreditable en tots dos casos a través del certificat d'eficiència energètica ('A' o 'B'). Com en el cas anterior, la mesura s'estendrà durant tot 2023.

Del màxim deduïble, el 60%, podran beneficiar-se els qui escometin obres en edificis d'ús predominantment residencial que suposin una reducció del consum d'energia primària no renovable com a mínim del 30%, o millorin la qualificació energètica de l'edifici per a aconseguir un certificat 'A' o 'B'. En aquest cas, la mesura també s'estén un any, però fins al 31 de desembre de 2024.

La mesura és finançada amb càrrec al Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) aprovat per la Unió Europa i forma part de la inversió C02.I01del PRTR, 'Programa de rehabilitació per a la recuperació econòmica i social en entorns residencials', dotat amb 3.420 milions d'euros, dels quals 450 milions es destinaran inicialment per a finançar els incentius fiscals.

La mesura s'inclou en el reial decret que va aprovar ahir el Consell de Ministres amb noves mesures per a reduir l'impacte de la pujada dels preus de l'energia en els consumidors i amb li que espera cobrir al 40% de les llars espanyoles. Les deduccions s'apliquen sobre les quantitats invertides en les obres de rehabilitació i augmenten en funció del nivell de millora energètica que suposin.

Més informació


No t’oblidis subscriure’t per rebre
les novetats i les nostres ofertes al teu e-mail!