Cerques populars

solar

contrarosca

Pellet

2023

Cerques recents

Borrar historial

Per conèixer la disponibilitat dels productes indica la teva botiga Peralba més pròxima.

JULIOL 2021

Exposició d'HT instruments

El dimecres 7 de juliol des de Peralba Berga vam acollir l'exposició sobre la més àmplia gamma d'instrumentació i solucions empalmaments aïllats de la marca HT Instruments.

Durant la jornada es va parlar sobre:

  • Instrumentació per les instalꞏlacions fotovoltaiques
  • Multifuncions per a la verificació d'instalꞏlacions elèctriques segons REBT
  • Mesuradors de Terra i Aïllament
  • Multímetres, Pinces Amp. i batimètriques
  • Analitzadors de xarxes Trifàsics per l'estudi de l'Eficiència Energètica
  • Càmeres Termo gràfiques
  • Analitzadors de xarxes de telecomunicacions
  • Solucions empalmaments aïllats, etc

Més informació