JULIOL 2021

Exposició d'HT instruments

El dimecres 7 de juliol des de Peralba Berga vam acollir l'exposició sobre la més àmplia gamma d'instrumentació i solucions empalmaments aïllats de la marca HT Instruments.

Durant la jornada es va parlar sobre:

  • Instrumentació per les instalꞏlacions fotovoltaiques
  • Multifuncions per a la verificació d'instalꞏlacions elèctriques segons REBT
  • Mesuradors de Terra i Aïllament
  • Multímetres, Pinces Amp. i batimètriques
  • Analitzadors de xarxes Trifàsics per l'estudi de l'Eficiència Energètica
  • Càmeres Termo gràfiques
  • Analitzadors de xarxes de telecomunicacions
  • Solucions empalmaments aïllats, etc

Més informació


On? A Peralba Berga, al Camí de Garreta, 81, al Polígon Industrial de LA VALLDAN de Berga. Contacta anb nosaltres enviant un correu electrònic a info@peralba.com o trucant al 938 211 452. 

Et recordem el nostre horari: De dilluns a divendres de 7.30h a 13.30h i de 14.30h a 19h i dissabtes de 9h a 13h.


No t’oblidis subscriure’t per rebre
les novetats i les nostres ofertes al teu e-mail!