AGOST 2022

Ajuts a les energies renovables d'ús tèrmic

S’ha obert una línia d’ajuts per impulsar les energies renovables d’ús tèrmic dotada amb 27,3 milions d’euros per al sector primari, l'àmbit domèstic i la indústria. Aquest programa té per objectiu avançar en la transició energètica mitjançant la substitució d’energies d’origen fòssil per energies renovables per a la generació de fred i de calor.

La línia està dotada amb recursos dels fons europeus Next Generation, i les sol·licituds es podran cursar a partir del 2 d’agost i fins al 31 de desembre de 2023.

La convocatòria vol incentivar fonts d’energia com l’energia solar tèrmica, la biomassa, la geotèrmia, l’aerotèrmia i la hidrotèrmia, i també fomentar les microxarxes de fred i calor a partir d’energies renovables.

Sovint, l’electrificació d’aquest tipus de necessitats no és viable tècnica o econòmicament, i per això, cal avançar en la cobertura d’aquestes demandes amb energies renovables tèrmiques.

Qui els pot demanar?

Hi podran optar professionals autònoms, empreses, organitzacions i entitats sense ànim de lucre i administracions públiques.

  • Tots aquells beneficiaris que realitzin una activitat econòmica hauran d’iniciar l’actuació a partir de l’obertura de la convocatòria.
  • Els beneficiaris que no realitzin activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis s'hi podran acollir si l’actuació s'ha executat des del 23 de desembre de 2021.
  • En el cas de les instal·lacions en edificis no residencials, establiments i infraestructures del sector públic, s’hi podran acollir totes aquelles actuacions que s’hagin executat des del 23 de desembre de 2021.

Les ajudes del RD 1124 arriben al 70% en el sector públic, i del 35 al 45% en el sector privat, en funció de la grandària de l'empresa (gran, mitjana o petita). El cost de referència màxim per a les ajudes de solar tèrmica és de 750 €/m².

En cas que s'esgoti el pressupost assignat o de reassignació de pressupost, i sempre com a màxim fins al 31 de desembre de 2023, es poden registrar sol·licituds en condició de llista d'espera, que s'atenen per rigorós ordre de presentació, supeditades al fet que es produeixin desistiments o revocacions de les sol·licituds d'ajudes previs que poguessin alliberar pressupost, o bé a la incorporació de pressupost nou en la convocatòria.

Les sol·licituds han de presentar-se telemàticament i segons el model normalitzat que està a la disposició de les persones interessades en el Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

Més informacióNo t’oblidis subscriure’t per rebre
les novetats i les nostres ofertes al teu e-mail!